Hem


Sylva Skog AB – Skogsvård med kvalité!

Vill du öka värdet på din skog? En aktiv skogsvård ökar skogens tillväxt och värde.

Sylva Skog AB är ett av Sveriges största skogsvårdsföretag inom röjning och erbjuder ungskogs- och underväxtröjningar till både fasta priser och på löpande räkning.

En ungskog behöver röjas för att de kvarvarande träden ska växa bättre och bli mer stormfasta. En röjning är en bra investering. Kostnaden för röjning som uppstår idag kommer ofta att redan vara betald vid förstagallring i form av ett bättre netto och ännu större vinster kommer att komma på sikt. Det röjda beståndet blir mer stormfast och träden får mer värdefulla dimensioner och kvaliteter.