Om oss


Sylva Skog AB – historia och mål

Organisation

Företaget grundades 2002 av Ambjörn Svensson och Lena Alm.

Under 2021 har vi varit drygt 65 anställda samt röjt mer än 10 000 hektar.

Sylva Skog AB arbetar långsiktigt och seriöst med välutbildad personal och är sedan 2002 ett utpräglat och kvalitetsmålstyrt serviceföretag inom skogsvård.

Verksamhetsområden är främst i Dalarna, Gästrikland, Värmland, Västmanland, Hälsingland och Härjedalen. Kapacitet finns för verksamhet i hela Mellansverige.

Företaget innehar bevis om PEFC entreprenörscertifiering samt är medlem i Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet (SLA) och har därmed åtagit sig att följa det kollektivavtal samt de beslut som gäller för verksamheten.

Sylva Skog AB:s starka sidor

  • Resurser till snabb omfördelning av personal vid behov.
  • Målmedveten inriktning på kvalité och långsiktighet.
  • Tillgång till välutbildad och kunnig personal.
  • Nytänkande och målmedveten inriktning på en hållbar framtid för skogsvården.

Mål och vision

Sylva Skog AB skall vinna kunders uppskattning genom att erbjuda den i Mellansverige bästa servicen och utförandet inom alla former av skötsel och vård av skog.

Sylva Skog AB skall göra detta genom att alltid sätta skogsägaren i centrum, ge personlig service och kvalificerad information samt hålla konkurrenskraftiga priser.

Förutsättningar för detta är en djup insikt i kundernas behov, önskemål och uppfattning om skogsskötsel.

Med yrkesskicklighet, kompetens, nytänkande och engagemang hos våra medarbetare samt en effektiv samverkan med våra samarbetspartners skall vi överträffa kundernas förväntningar och samtidigt nå våra mål.