Vintern kom på riktigt


Planering inför nästa säsong samt översyn och lite större ombyggnadsprojekt i våra fastigheter dras igång.

Fortfarande är det ett tjugotal killar igång och jobbar så än har vi inte gått ner på lågvarv.